V rozmanitém prostředí se daří kreativitě a inovacím

Ernesto Marinelli, SAP
Ernesto Marinelli, SAP

Dosáhnout do roku 2030 genderové parity chce společnost SAP, světový dodavatel podnikového softwaru. Firma, která v ČR zaměstnává přes 2500 lidí více než 90 národností, různorodost podporuje i v mnoha dalších oblastech. Snem Ernesta Marinelliho, senior viceprezidenta a ředitele lidských zdrojů v SAP, je žít ve světě, kde neexistuje diskriminace podle ničeho, co dělá lidi rozmanitými.

V České republice pracuje většina zaměstnanců SAP z domova. Jak je tomu v jiných zemích?

Možnost pracovat z domova byla v naší společnosti standardem pro většinu zaměstnanců již dlouho před příchodem pandemie COVID-19, a to napříč lokalitami. Když pak na jaře bylo kvůli první vlně pandemie nutné převést na home office všechny zaměstnance, zvládli jsme to hladce a prakticky ze dne na den. Založili jsme Globální pandemickou pracovní skupinu, která má na starosti zajištění bezpečnosti zaměstnanců a zachování produktivity. Zároveň ve spolupráci s lokálními pracovními skupinami na základě pandemického vývoje rozhoduje o uzavření či opětovném otevírání kanceláří v jednotlivých lokalitách. Když si například vezmeme naše sídlo v německém Walldorfu, můžeme v současné době obsadit až 30 % kapacity kancelářských budov, samozřejmě při dodržování přísných hygienických opatření. Zaměstnanci, kteří mají potíže s prací z domova, dostali při návratu do kanceláří přednost.  Všichni ostatní mohou v případě zájmu práce z kanceláře získat pomocí interní aplikace SAP denní vstupenku do zvolené budovy. To nám umožňuje udržet kontrolu nad obsazeností kanceláří a dodržet nastavenou kapacitu.

Ačkoli je práce z domova pro většinu IT společností běžná, nebyla dosud využívána ve stejné míře jako dnes. Jak na tuto situaci reagují zaměstnanci? Co na home office hodnotí pozitivně a co považují za problematické?

Naši zaměstnanci se novému stavu přizpůsobili velmi rychle. I když komunikují na dálku, běžně mají při hovorech zaplé kamery, aby jejich interakce byly co nejlidštější. Často jsou i osobnější, například když se na pozadí videohovoru projdou děti nebo domácí mazlíčci. Mnoho kolegů tak poznalo mou fenku Gemmu, i když jsem si ji do kanceláře nikdy nepřivedl. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem také zůstala během pandemie na velmi vysoké úrovni, kterou měříme prostřednictvím pravidelných průzkumů mezi zaměstnanci. Trávit celý den před obrazovkou však může být stresující a náročné jak pro mysl, tak i pro tělo. Aby naši lidé neměli jednu virtuální schůzku za druhou a mysleli i na přestávky a odpočinek, změnili jsme výchozí nastavení online žádostí o schůzku ze 30 na 25 a z 60 na 50 minut. Osobně doporučuji vyhradit si v kalendáři i blok na oběd, stejně jako kdyby člověk pracoval z kanceláře.

Dnešní doba přináší zvýšený stres. Jak udržujete své lidi v psychické pohodě a motivované?

Základem jsou informace. Je nutné udržet zaměstnance informované, umožnit jim zapojit se a sdílet jejich zpětnou vazbu. My za tímto účelem pořádáme pravidelné vysílání Globální pandemické pracovní skupiny a našeho manažerského týmu, během něhož se řeší jak aktuální pandemická situace, tak i výzvy týkající se našeho podnikání. Zaměstnanci mohou sdílet své náměty, které následně probíráme. Kromě toho se naše oddělení Health & Wellbeing snaží podpořit fyzickou a duševní pohodu formou hned několika programů, k nimž patří například Employee Assistance Program, non-stop poradenská služba, která zaměstnancům pomáhá najít způsoby, jak řešit složité situace v osobním i profesním životě. Tuto službu mohou využívat také rodinní příslušníci našich zaměstnanců.

Dbáme o to, aby nechyběly ani zábavné aktivity, v Německu máme například večerní virtuální kurzy jógy, cyklistické a běžecké výzvy nebo online ochutnávky vín a čokolády.

Měříte, jak se od jara vyvíjela nálada vašich zaměstnanců? Zaznamenali jste nějaké výkyvy v čase nebo v regionech?

Ano, formou průzkumů mezi zaměstnanci pravidelně měříme Index angažovanosti, stejně jako spokojenost zaměstnanců s opatřeními, která byla přijata na základě zjištění z předchozího průzkumu. V uplynulém roce se tento index zvýšil o 3 % a během období pandemie mezi květnem a zářím zůstal na stejné úrovni. Nejdůležitější však není jen naslouchat, ale také porozumět zpětné vazbě a jednat podle ní. Celkové výsledky jsou proto rozděleny do regionů, zemí a dokonce i týmů, protože možnosti zlepšení mohou být v jednotlivých týmech různé. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě anonymita a manažeři mohou vidět výsledky svých týmů pouze v případě, že bylo získáno poměrově dostatečné množství odpovědí. Všechny tyto aktivity děláme proto, aby SAP byl, a i nadále zůstal, skvělým zaměstnavatelem.

Mnoho zaměstnanců v Praze jsou cizinci, kteří se v současné době musí cítit obzvláště izolovaní. Máte nějaké speciální programy podporující tuto skupinu zaměstnanců?

Ano, máme. Na naší platformě Connect & Share jsme odstartovali iniciativu #neverlunchalone (#nikdyneobědvejsám). Zaměstnanci se mohou virtuálně setkat s kolegy, se kterými se dosud nesetkali, a společně si popovídat u oběda nebo si dát společnou virtuální přestávku na kávu. Zejména u lidí, kteří žijí sami, je tato iniciativa vysoce ceněna. Jak jsem již zmínil, pořádáme i další virtuální aktivity, v Německu např. online Oktoberfest. Všechny tyto akce mají za cíl propojit lidi a ujistit je, že jsou součástí rodiny SAP.

V podpoře diverzity je SAP lídrem. Jaké programy máte?

Je jich skutečně mnoho. Máme například velmi silnou skupinu Pride@SAP, kde jsem výkonným sponzorem. Iniciativa se zaměřuje na LGBT+ komunitu a organizuje mnoho akcí, jako jsou například panelové diskuse či workshopy. Hodně se soustředíme také na ženy a podporujeme jejich kariérní rozvoj pomocí různých iniciativ. Díky nim jsme zvýšili podíl žen ve vedení na téměř 30 % a rozhodně u tohoto podílu nekončíme. Naším cílem je do roku 2030 dosáhnout genderové parity. Různorodost podporujeme i v oblasti spolupráce jednotlivých generací, aktuálně v SAP pracuje 5 generací, které se svými zkušenostmi a přístupy navzájem obohacují. Velkým tématem je pro nás také otcovská dovolená, podpora komunity samoživitelů a mnoho dalšího. Chceme být nejotevřenějším a nejrůznorodějším zaměstnavatelem na planetě.

Jaké jsou podle vás praktické výhody rozmanitosti pro pracovní tým?

Pokud se prostřednictvím rozmanitosti vytvoří inkluzivní kultura a prostředí, může se každý člověk cítit sám sebou, a to má samozřejmě dopad na pracovní výkon zaměstnanců. V rámci každoročního globálního průzkumu PWC to potvrzuje 85 % výkonných ředitelů firem. Osobně jsem také přesvědčen o tom, že v rozmanitém prostředí se velmi dobře daří kreativitě a inovacím.

Můžete nám říci o své kampani WorkingPositively?

#WorkingPositively je kampaň, která byla založena společně s IBM a Deutsche Aidshilfe s cílem zbavit se stereotypů a tabu ohledně HIV pozitivity. Je důležité, aby zaměstnanci, kteří jsou diagnostikování jako HIV pozitivní, nebyli odstrčeni, ale byli naopak stále považováni jako součást naší společnosti a pracovních týmů. Aby se to splnilo, musíme mezi lidmi, kteří nejsou HIV pozitivní, vytvářet povědomí, že není nebezpečné pracovat s HIV pozitivním člověkem. Cílem kampaně je vytvořit pro HIV pozitivní jednotlivce prostředí bez stigmatu.

Podporujete pozitivní diskriminaci nebo rovné podmínky pro všechny?

Nejsem fanouškem formulace „pozitivní diskriminace“, protože odráží velmi negativní výraz pro obnovení rovnováhy šancí s cílem odstranit diskriminaci. Tím se dostáváme k dalšímu tématu, že neexistují stejné podmínky pro každého, protože každý z nás se narodil se svou barvou pleti a pohlavím, vyrůstá ve vlastní ekonomické situaci a kultuře, rozvíjí vlastní víru a sexuální orientaci a tak dále. Existuje tolik faktorů, které nás lidi navzájem odlišují, a proto nemohou existovat stejné podmínky pro každého. A protože tomu tak je, musíme se ujistit, že podporujeme zvláště ty lidi, kteří mají horší podmínky než většina. To je to, co někteří lidé nazývají „pozitivní diskriminací“. Mým snem je žít ve světě, kde neexistuje diskriminace rasy, pohlaví, náboženské víry, sexuální orientace nebo čehokoli jiného, ​​co nás lidi dělá tak krásně rozmanitými.

Jaké rozdíly vidíte v podpoře rozmanitosti a menšin mezi Českou republikou a západní Evropou nebo EU a USA a dalšími regiony?

Zatímco západní Evropa a USA jsou v otázkách podpory rozmanitosti a začleňování menšin považovány za otevřenější, existuje mnoho míst, kde tomu stále nakloněni nejsou. V SAP podporujeme rozmanitost a začleňování menšin ve všech regionech, a některé potřebují z kulturních, tradičních nebo politických důvodů zvláštní podporu. Česká republika je se svými tradicemi a historií vnímána jako spíše konzervativní země. Ekonomický růst a mnoho expatů, kteří sem přišli v posledních desetiletích, nicméně pomohli zemi mnohem více se otevřít rozmanitosti a rozšířit tento pozitivní trend také z měst také na venkov. Mimo jiné jsem velmi rád, když vidím, jak my v SAP v České republice můžeme inspirovat ostatní tím, jaké báječné úspěchy může rozmanitost přinášet. Našich více než 2 500 kolegů pracujících v České republice je složeno z více než 90 národností. Aktivně také podporujeme mnoho interních iniciativ, jako jsou Autism at Work, Pride@SAP a byznysovou síť žen BeEpic.

Přidej komentář jako první k "V rozmanitém prostředí se daří kreativitě a inovacím"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*