Heyrovského ústav získal ocenění HR Excellence in Research

Heyrovského ústavu se jako prvnímu z pracovišť Akademie věd podařilo získat prestižní evropské ocenění HR Excellence in Research Award. Ocenění uděluje Evropská komise těm pracovištím, které se výrazně zasazují o zlepšování strategie lidských zdrojů, a to v souladu s principy Evropské charty pro…


Diskriminace na pracovišti přetrvává, ženy se potýkají se sexismem, muži se stereotypizací

Celá polovina žen a 35 % mužů se v práci setkalo s diskriminací. Ženy jsou často terčem sexuálního obtěžování a sexisticky laděných narážek. Muži jsou naopak častěji stereotypizováni na základě své národnosti. Lidem nad 50 let se zase dostává méně příležitostí ke…